Tjänster

Jag är professionell coach som håller föreläsningar, kurser i mindfulness, workshops och spännande resor över hela världen. Allt med fokus på personlig utveckling och ledarskap. Läs mer här. Tillsammans tar vi nästa steg.

Mindfulness

Att mindfulness ökar lönsamheten i företag är välkänt världen över.

För chefer, medarbetare och alla som är intresserade av personlig utvecklig anordnar jag kurser i mindfulness. Genom att arbeta med de olika strategierna för inre reflektion ökar du välmåendet, självförtroendet och blir mer fokuserad i allt du gör. Jag håller både längre och kortare kurser och kan enkelt anpassa utbildningen efter dig och din verksamhet.

Föreläsningar

Jag håller föreläsningar i hur personligt ledarskap stärker individer och organisationer, men också i hur aktiva val skapar glädje i tillvaron. Boka in mig till företagseventet eller kick-offen. Vi får en inspirerande och lärorik stund tillsammans.

Professionell coaching

Väx i din yrkesroll med mig som din professionella coach. Jag coachar chefer, ledare, och hela arbetsgrupper. Målet är att tillsammans hitta verktygen som får dig att känna trygghet och glädje på jobbet. Vi når dit genom att tydliggöra målsättningar och definiera hur vi gå till väga för att lyckas. Jag arbetar både med coaching enligt världens största branschförbund ICF, PCC cert coach samt NLP coach enligt INLPTA.”

Läs mer här
coachfederation.org
inlpta.se

Change Management

Som partner i företaget Heroclé anordnar jag workshops i det goda ledarskapet.  Vi inleder och driver processer som stödjer organisations-, grupp-, och ledarskapsutveckling. Tillsammans med dig och din arbetsgrupp skapar vi en hållbar och lönsam organisation.

Resor

Jag utformar och leder resor för personlig utveckling till spännande platser över hela världen. Detta gör jag tillsammans med företaget Ecolyx, som bland annat drivs av Tina Frisk, känd från SVT ”Familjer på resa”.