Kunder och uppdrag

När du anlitar mig känns det viktigt att vi har en uppriktig och ärlig dialog. På så vis kan vi lyssna av behoven och ta fram insatser som vi ser passar just dig och din verksamhet bäst. Vi får chans att skräddarsy uppdrag med fokus på att verkligen se till att vi skapar de resultat vi önskar. Nedan följer ett urval av kunder jag samarbetar med, själv och i nära samarbeten även med andra duktiga coacher och organisationskonsulter. 

Gothia Akademi

Utbildare sedan 2013 för andra coacher och ledare som vill lära sig ett coachande förhållningssätt enligt ICF´s kärnkompetenser och praktiska NLP verktyg inom ramen för INLPTA och ICF. Som cert INLPTA Trainer arbetar jag både som utbildare på grundnivå och masternivå samt även som ICF mentorcoach och examinator. Läs mer om utbildningarna här.

Lindex

Onlinekurs Lyckans Smed, Mindfulnesskurser, teamutveckling och professionell Coaching för att stärka och ge fler chefer och medarbetare verktyg för att hantera sig själva, utvecklas och öka sin medvetande nivå om sig själva och sin personliga utveckling.

Avenyföreningen – Ledarskapskurser

Höstens ledarutbildning kommer att innehöll intressanta delar för att utveckla ditt ledarskap gällande värderingsdrivna organisationer och hur du håller motiverande utvecklingssamtal och använder dig av ett coachande förhållningssätt. Du får genom praktik och teori öva tillsammans med andra chefer och ta upp frågor som är viktiga för dig att reflektera kring.

Tranås Kommun, Svenskt Projektforum, Göteborgsvarvet, HR-dagarna, Franska Skolan, Alumniföreningen Handelshögskolan, Diabetesförbundet, Ernstömgruppen, Medicinska Fotterapeuterna, Halmstad Universitet, Chalmers, 4Good mfl.

Jag är en väl anlitad föreläsare inom ämnen som självledarskap, mindfulness och kommunikation. Den senaste föreläsningen jag erbjuder innehåller verktyg för livets olika utmaningar i en föränderlig värld och ger konkreta exempel på strategier som du kan använda dig av för att skapa glädje och hållbara resultat. Jag kallar föreläsningen Lyckans Smed, på samma tema som på den online kurs som jag erbjuder och den bygger på en blandning av teori, praktik hämtade ur de senaste vetenskapliga rönen gällande neuroledarskap och exempel ur egna och andras erfarenheter.

SEB

Teamcoaching för att utveckla grupper och finna arbetsglädje.

Fastighetsbyrån

”Led dig själv. Led kunden. Led affären” Personalutveckling med fokus på coaching och mindfulness för ökad hälsa och personligt ledarskap.

Poolia, Utvecklingshuset och Antenn Consulting

Jag har genom åren arbetat som underkonsult på uppdrag olika större bolag för ledarutveckling, teamutveckling, omställningar via TSL och AF samt föreläsningar och utvecklande workshops.

Innerstaden Göteborg

Mentor för ”Kvinnor i framkant”. Projekt i samverkan med Tillväxtverket.

Eltel Networks

Grupputveckling för 60 personer under kick-off.

TRR – Trygghetsrådet

Mindfulness kurser för människor i förändring och omställning.